Aktuálně

Adaptační kurzy 2019 žáků SOU

V průběhu prvních dvou zářijových  týdnů se žáci všech prvních ročníků Středního odborného učiliště Uherský Brod zúčastnili adaptačních  kurzů na Maršově, které se již staly nedílnou součástí zahájení studia žáků na naší škole . Na dobu pobytu byl  pro ně připraven pestrý program s mnoha aktivitami a úkoly, jejichž cílem je vzájemně se poznat , spřátelit se, vytvořit fungující kolektiv,  jehož součástí budou po dobu následujících několika let.  Potvrdilo se tak, že v kolektivu je veliká opora a síla  a osamělý jedinec zvládne méně.Dnes již můžeme konstatovat, že účel adaptačních kurzů byl bezesporu splněn. Žáci spolu úzce spolupracovali a vytvořili dobře fungující tým, což je skvělý základ pro nadcházející léta studia.

 

PRÁZDNINY SKONČILY, ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V pondělí  2. září 2019 s prvním zvoněním definitivně skončily prázdniny a začal nový školní rok 2019/2020. Úderem osmé hodiny se tak otevřely dveře Středního odborného učiliště pro 150 nových žáků dvou maturitních a jedenácti učebních oborů.  Slavnostní  shromáždění  zahájil ředitel školy Jiří Polanský, který v  úvodních slovech nejen  zavzpomínal  na bohatou historii školy, ale hlavně zdůraznil její  otevřenou budoucnost.  Novým žákům popřál, aby se jim ve škole líbilo a aby naplňovala ty jejich představy, se kterými  do nové školy přicházejí

Ať je také tento školní rok pro všechny co nejlepší!

Slavnostní okamžik našich žáků

Předávání výučních listů - závěrečná a velmi milá tečka učňovských zkoušek, ale také velký mezník v životě našich dětí.  Téměř 60 absolventů Středního odborného učiliště Uherský Brod si svá vysvědčení a zmíněné výuční listy převzali z rukou ředitele školy Jiřího Polanského, radního Zlínského kraje Miroslava Kašného, poslance Parlamentu ČR Jaroslava Holíka a místostarosty města Petra Vrány 27. června 2019. Slavnostní chvíle byla umocněna nádherným prostředím sloupového sálu Muzea J.A. Komenského a klavírním vystoupením žáka SOU Martina Půla. Přítomni byli také učitelé, mistři, přátelé žáků a hrdí rodiče. Dříve, než získali žáci svá vysvědčení a výuční listy, prošli závěrečnými zkouškami písemnými, praktickými a ústními. V nich museli dokázat, že zvolenému řemeslu rozumí a tři roky strávené ve škole beze zbytku využili. Své studium ukončili žáci stavebních ,zemědělských, strojařských a potravinářských učebních oborů.  Při pohledu na tento zástup absolventů se chce říci „řemeslo nevyhyne“! Opak je však pravdou. Poptávka firem po mladých řemeslnících značně převyšuje množství absolventů, kteří směle od čtvrtka vykráčejí na trh práce.

Slavnost byla ukončena studentskou hymnou Gaudeamus.

A ještě jednou, naši milí absolventi - mnoho životních a profesních úspěchů!

 

Stránky