Aktuálně

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

III. kolo přijímacího řízení

 

Vyhlášení   III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek    02.07.2021)

 

Kód oboru                          Název oboru                                   Počet volných míst

41-52-H/01                         Zahradník                                                5

36-64-H/01                         Tesař                                                       6

36-59-H/01                         Podlahář                                                  4

39-41-H/01                         Malíř, lakýrník                                          4

U učebních oborů s výučním listem jsou kritéria pro III. kolo přijímacího řízení shodná s kritérii I.kola  PŘ.

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Informace:

Přihláška se podává přímo na adresu střední školy. Tiskopis je stejný jako v kole prvním a také vyplnění přihlášky probíhá stejným způsobem. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro třetí kolo přijímacího řízení odevzdá uchazeč v termínu do 02.07.2021 příslušné střední škole.

Každá přihláška bude mj. opatřena lékařským potvrzením, podpisem nezletilého uchazeče a podpisem jednoho zákonného zástupce. Ten je pak jako jediný oprávněn ke všem úkonům v přijímacím řízení (např. převzetí rozhodnutí, podpis na zápisovém lístku, apod).

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů III.kola PŘ do 07.07.2021

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanový ředitel dle stanovených kritérií jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti nepřijetí je možné se odvolat do tří kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude přijatým uchazečům rozesláno v písemné podobě, bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.ssuhbrod.cz) a na úřední desce školy.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

 

V Uherském Brodě 28.06.2021                                                          Ing. Jiří Polanský

         ředitel SOU

 

 

NOVÝ WEB ŠKOLY

 

 

Veškerý aktuální obsah je v současné době už jen a pouze na novém webu školy:

 

https://www.ssuhbrod.cz

 

(Z těchto starších stránek, na které se právě díváte, už informace nečerpejte, jsou ve stadiu rušení.)

 

Děkujeme za pochopení.

administrátor webu

 

 

 

 

 

 

 

 

(delší pro upoutání pozornosti)

Stránky