Aktuálně

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat

přijatí žáci maturitních oborů

Seznam žáků, přijatých ke studiu oboru Chovatelství se nachází zde.

Seznam žáků přijatých k Nástavbovému studiu se nachází zde.

Zápisové lístky odevzdávejte do 5 dnů na Studijním oddělení školy, nebo zašlete poštou.

Žádosti o vydání Nového rozhodnutí (pro nepřijaté) naleznete zde a musí se podat -osobně, či poštou - do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí žáka

Příjímací zkoušky

Pokyny k organizaci přijímacích zkoušek se dozvíte zde.

Organizace ZZ a MZ

Podrobný rozpis organizace Závěrečných zkoušek učebních oborů naleznete zde. Maturitní zkoušky  jsou rozepsány zde.

Stránky