Aktuálně

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat

Návrat do školy

Připomínám, že od pondělí 7.12. bude obnovena výuka v teorii všech ročníků. Pouze 4 třídy budou mít střídavou výuku.

V týdnu 7. - 11.12. zůstanou doma na distanční výuce třídy 2. Chov a 1. NA

v týdnu 14. - 18. 12. zůstanou doma na distanční výuce třídy 1. Chov a 3. Chov

Přihlášky k maturitě jaro 2021

Prosím všechny, kteří se chtějí přihlásit k opravnému termínu maturit na jaře 2021 o trpělivost. Cermat zatím neumožnil přihlašovat opravné a náhradní termíny. Pouze jsou zatím přihlášeni prvomaturanti. Jakmile se stav změní, okamžitě dáme vědět zde na stránkách školy - dle posledních informací z Certisu by to mělo být od pondělka 7.12. zpřístumněno

Uzavření školy

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí: U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Stránky