Aktuálně

Na SOU soutěžili Opraváři a Malíři

18.května 2018 se stalo Střední odborné učiliště Uherský Brod hostitelem Mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků oborů Opravář zemědělských strojů a Malíř. Nad soutěží převzal záštitu sám hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Na akci jako hosté zavítali též statutární náměstek hejtmana pan Jiří Sukop , krajští radní Michaela Blahová a Miroslav Kašný a další vzácní milí hosté

Soutěž opravářů se skládala z části praktické a jízdy zručnosti. V praktické části soutěžící prováděli zámečnická práce, pilování, vrtání a řezání závitu na určeném výrobku a dále rozpoznávali součástí strojů. V jízdě zručnosti předvedli jízdu traktoru s vlekem 5t dále jízdu traktorem mezi kužely a couvání v určeném prostoru.

V oboru Opravář zemědělských strojů své dovednosti změřili zástupci šesti, z toho tři ze Slovenska. První místo získal Ján Monček ze SOŠ Pruské, na druhé příčce se umístil Marek Malenovský ze SŠ-COPt Kroměříž a bronzový pohár putoval do dvou škol SOU Uherský Brod k Sebastianu Kašpárkovi a SOŠ polnohospodársva a služieb na vidieku v Levici k Matúšu Hudobovi.

Úkolem Malířů bylo ztvárnit  téma Vzdělávání. Žák má za úkol na ploše rozměrů – šířka 2 m, výška 1,2 m provést výmalbu na dané téma. Mohou se používat šablony, různé dekorativní materiály a prvky, bordury, lišty, atd. Nejlépe se daného úkolu zhostil Lukáš Tichý ze SOŠ Praha, Tereza Šemberová SPŠ stavební Valašské Meziříčí a  bronzovou medaili převzala také dívka Lucie Lušovjanová taktéž ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí.

Kromě hlavních soutěží se konaly ještě další tří. V první a druhé z nich soutěžily děti z mateřských a praktických škol ve výtvarném zpracování tématu „ ZOO očima dětí“. Všichni byli  naprosto uchváceni  nádherou dětských  výtvorů. Dílka jsou citlivá, jemná a nápaditá . Slovy pana náměstka Sukopa, který byl předsedou odborné poroty u praktických škol - "Je to krása, která chytí za srdce a potěší duši".

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnily děti ze všech mateřských i praktických škol a přebírání ceny za vítězné práce z rukou hejtmana, zástupců kraje a dalších významných hostů byl pro ně velký zážitek.

Třetí soutěž byla také výtvarná, ale nesla se v trochu jiném duchu. Své vize na téma Vzdělávání se v ní pokusili předvést sprejeři ze základních škol. Ale nebojte se, nestříkalo se na zdi ani auta. Milovníci tohoto specifického umění měli k dispozici plátna v dřevěném rámu, na kterých se mohli vyřádit a také jejich díla byla velmi nápaditá a kreativní.

Kromě samotného soutěžení byly na programu  prezentace oborů, praktické ukázky řemesel , výstava zemědělské techniky a zvířat nebo ukázka zemědělských výrobků a komodit.

 

Spojovací krček získal Cenu SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ

Účelem stavby bylo propojení dvou historických budov v areálu učiliště. Spojovací krček spojuje hlavní objekt SOU se samostatně stojícím objektem na západ od něho. Propojení je provedeno v úrovni 2. podlaží a spojovací krček je řešený jako nadzemní konstrukce, jdoucí nad vjezdovou komunikací do areálu SOU.

Přínosy stavby:

  • Bezbariérová hlavní budova je bezbariérově propojena s vedlejší budovou a umožňuje bezbariérový přístup do učeben ve vedlejší budově
  • Přesunutí šaten z nevyhovujícího podzemí hlavní budovy do 1. podlaží vedlejší budovy
  • Výrazné zlepšení komfortu v užívání obou budov – bezproblémové přecházení žáků i učitelů za jakéhokoliv počasí mezi budovami
  • Zvýšení bezpečnosti přesunu pro žáky a učitele – nejsou při přesunu ohrožováni dopravou v areálu a nehrozí úrazy pádem za nepříznivého počasí

Zajímavosti stavby:

  • Architektonické řešení – jedná se o propojení dvou historických budov s fasádami zdobenými šambránami, štukami, římsami a bosáží. Mezi tyto budovy byla citlivě vložená subtilní moderní stavba, působící v daném prostoru lehce až transparentně.
  • Konstrukční řešení – je podřízené architektonickému záměru a nosnou konstrukci tvoří systém dvou ocelových příhradových vazníků s taženými diagonálami a se třemi ocelovými svislými rámovými podporami. Příhradové nosníky staticky působí jako spojité nosníky o třech polích (10m + 12m + 9m). Zavětrování nosného systému konstrukce je provedeno v podlahové a střešní rovině. Geologické prostředí, blízkost inženýrských sítí, blízkost stávajících objektů a potřeba konstrukce na co nejmenší sedání, si vyžádali založení rámových podpor na dvoustupňových patkách podpíraných mikropilotami.  Obvodový plášť krčku je celoprosklený z fasádního systému FW 50+.SI s viditelnými AL krycími lištami pohledové šířky 50 mm. Zastřešení je plochou střechou z fóliovou krytinou z měkčeného PVC.

 

 

 

 

 

Stránky