Aktuálně

Zahájení školního roku 2016/2017

První ročníky zahájí 1.9.2016 nový školní rok na SOU Uh. Brod ve společenské místnosti ve druhém patře, dveře č. 206 a to podle oborů:

Instalatér, Tesař, Malíř, Mechanik - opravář motor. vozidel Zahradník a Podlahář v 8.00 hod

 

Pekař, Zedník, Opravář zem. strojů,Potravinářské práce a Opravářské práce v 8.30 hod

 

Nástavbové studium Podnikání  9.00 hod

 

Vyšší ročníky žáků zahajují školní rok v 7.50 v učebnách dle rozpisu se svými třídními učiteli

Vyhlášení III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 19.8.2016)

 

Obory vzdělávání s výučním listem

 

Kód oboru                          Název oboru                                               Počet volných míst

41-55-H/01                         Opravář zemědělských strojů                                   7

41-52-H/01                         Zahradník                                                                  6

36-67-H/01                         Zedník                                                                        9

36-64-H/01                         Tesař                                                                           9

36-59-H/01                         Podlahář                                                                      6

39-41/H/01                        Malíř a lakýrník                                                            9

23-55-H/01                         Klempíř SV                                                                 10

29-53-H/01                         Pekař                                                                             5

23-68-H/01                         Mechanik opravář MV                                                  1

41-55-E/01                         Opravářské práce                                                           2

29-51-E/02                         Potravinářské práce                                                        5

 

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Podlaháři jsou třetí nejlepší v republice

Ondřej Hladký a Pavel Kašný pod odborným vedením učitele odborného výcviku Jožky Bršlici získali na  podlahářském mistrovství dovedností žáků SŠ " PODLAHA CUP 2016" skvělé třetí místo. XII. ročník soutěže pořádal Cech podlahářů ČR ve spolupráci a v  prostorách naší školy.

Cílem soutěže je snaha oživit výuku podlahářského oboru, ověřit teoretické znalosti a  řemeslnou dovednost žáků, zprostředkovat setkání pedagogů s odborníky z praxe.,

 

Stránky