Aktuálně

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy 1. ročníků

V měsíci září proběhly letos poprvé adaptační kurzy nových studentů prvních ročníků na Maršově. V celkem čtyřech turnusech po dvou dnech  se vystřídalo  přibližně 80 žáků.  Při různých aktivitách vedených instruktory – psychology se noví spolužáci nejen navzájem seznámili, ale také prožili pěkné chvíle. Kurzů se zúčastnili také třídní učitelé, kteří měli možnost poznat své nové žáky v mimoškolním prostředí. Všichni účastníci byli velmi spokojeni, a tak doufáme, že se vytvoří nová tradice pro další léta.

Srdíčkové dny

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje
studentům, studentkám a zaměstnancům
Středního odborného učiliště,
Sv. Čecha 1 110, Uherský Brod
za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2016 a finanční částku 2 995, - Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

Slavnostní zahájení školního roku

Naše letošní prváky přišel pozdravit i poslanec Parlamentu ČR pan Jaroslav Holík

Opravné a náhradní Závěrečné zkoušky

Termíny podzimních závěrečných zkoušek jsou:

19.9. v 8.00 Písemná zkouška - uč. 206

20.-21.9. od 7.00 Praktická zkouška

22.9. od 13.00 Ústní zkouška

Stránky