Aktuálně

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Srdíčkové dny

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje
studentům, studentkám a zaměstnancům
Středního odborného učiliště,
Sv. Čecha 1 110, Uherský Brod
za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2016 a finanční částku 2 995, - Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

Slavnostní zahájení školního roku

Naše letošní prváky přišel pozdravit i poslanec Parlamentu ČR pan Jaroslav Holík

Opravné a náhradní Závěrečné zkoušky

Termíny podzimních závěrečných zkoušek jsou:

19.9. v 8.00 Písemná zkouška - uč. 206

20.-21.9. od 7.00 Praktická zkouška

22.9. od 13.00 Ústní zkouška

Zahájení školního roku 2016/2017

První ročníky zahájí 1.9.2016 nový školní rok na SOU Uh. Brod ve společenské místnosti ve druhém patře, dveře č. 206 a to podle oborů:

Instalatér, Tesař, Malíř, Mechanik - opravář motor. vozidel Zahradník a Podlahář v 8.00 hod

 

Pekař, Zedník, Opravář zem. strojů,Potravinářské práce a Opravářské práce v 8.30 hod

 

Nástavbové studium Podnikání  9.00 hod

 

Vyšší ročníky žáků zahajují školní rok v 7.50 v učebnách dle rozpisu se svými třídními učiteli

Stránky