Aktuálně

Pozvánka

Opravné maturitní zkoušky

Opravné maturitní zkoušky probíhají od 4.9.do 6.9. dle harmonogramu na www.novamaturita.cz

Naši studenti píší opravné testy a písemky na Gymnáziu JAK v Uh. Brodě

Během maturitních zkoušek bude otevřen vchod z ulice Naardenská (vchod do přístavby gymnázia), kde se budou zkoušky konat.
Seznamy žáků s rozmístěním do učeben budou k dispozici na nástěnce ve vestibulu. S orientací v budově Vám pomohou rovněž studenti, kteří budou zabezpečovat službu.
Kontrola povolených pomůcek (matematika a cizí jazyk) bude provedena zadavatelem v učebně, kde budete vykonávat zkoušku.
Nezapomeňte vzít s sebou průkaz totožnosti.

Seznam povolených pomůcek:
Cizí jazyk PP        Slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu

Matematika        Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy,
 rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic
a úprav algebraických výrazů

Stránky