Aktuálně

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat

KORONAVIRUS - informace k 10. 3. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

kvůli situaci s šířením onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 Bezpečnostní rada státu vydala mimořádné opatření prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření zatím nemá časové ohraničení, čili je to do odvolání. Po tuto dobu budou mít žáci domácí vzdělávání.
 

Všechny další informace budeme umisťovat na webové stránky školy www.sou-ub.cz , kterým, prosím, věnujte v následujících dnech pozornost. 

 

Děkuji za pochopení a za spolupráci.

Ing. Jiří Polanský

ředitel školy

 

KHS ZK

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r
Č.j.: KHSZL 05913/2020 Ve Zlíně, dne 5. března 2020
Spisová značka: KHSZL/05913/2020/0.9/RED/ZL/
Elektronickou poštou
Všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji
Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Klinické příznaky onemocnění se mohou objevit v různé míře intenzity, které však nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění (teplota 38°C, kašel, dušnost, zimnice, bolesti svalů a kloubů). Inkubační doba trvá maximálně 14 dnů. K dnešnímu dni bylo v České republice potvrzeno 8 onemocnění novým typem koronaviru u osob, které pobývaly v Itálii v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19.
V nejbližších dnech se budou navracet rekreanti z rizikových oblastí, a proto nelze vyloučit možnost zavlečení nákazy do Zlínského kraje. Na základě výše uvedeného
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá
všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.
Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.
V případě dotazů se obracejte e-mail: covid19@khszlin.cz nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě v době od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu.
Infolinky 577 006 759 a 724 221 953
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitel
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

Informace

Vernisáž

Stránky