Aktuálně

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat

Tesaři úspěšně reprezentovali svoji školu

František Šašinka a Roman Rak, žáci třetího ročníku oboru tesař úspěšně reprezentovali svoji školu na 19. ročníku soutěže odborných dovedností žáků učebního oboru Tesař s názvem "Učeň tesař 2020". Soutěžního klání se účastnili  nejlepší tesařští učni z celé republiky a Slovenska . Cílem bylo získat co největší počet bodů ze zadaných soutěžních úkolů, které byly rozdělené do části teoretické a praktické. V teoretické části museli žáci správně zodpovědět 40 odborných otázek a v  praktické části měli za úkol vyhotovit podle zadané výkresové dokumentace krov pergoly s vrcholovou vaznicí v časovém limitu 9,5 hod.

Na soutěž žáky připravoval učitel odborného výcviku  pan Karel Šuranský a učitel odborných  předmětů pan Josef Zimčík.  Uvedeným žákům náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, dík patří rovněž pedagogům  za velmi dobrou přípravu žáků na soutěž.

Učiliště „praskalo ve švech“!

 

Už od ranních hodin proudily davy zájemců o studium na Střední odborné učiliště Uherský Brod.  První dny otevřených dveří letošního školního roku byly mimořádně úspěšné a učiliště pod náporem návštěvníků doslova praskalo ve švech. Více než 400 potenciálních studentů a jejich rodičů si ve dnech 8. – 9.11.2019 prohlédlo prostředí školy. Naši průvodci ukázali zájemcům učebny teoretického vyučování, dílny odborného výcviku a podali jim podrobné informace o tom, v jakých oborech lze u nás získat kvalifikaci pro profesní kariéru a také možnosti uplatnění v praxi, či dalšího vzdělávání se.

Dalším atraktivním místem, které mohli návštěvníci shlédnou bylo  nově zbudované výcvikové centrum pro žáky oboru Chovatelství s překážkovou dráhou, skvěle vybavenými učebnami i odpočinkovou zónou. Vyvrcholením prohlídky se staly ukázky výcviku pejsků, které předváděli naši chovatelé.

Závěrem lze říci, že jsme školou otevřenou a jsme součástí života města i regionu. Spolupracujeme s řadou sociálních partnerů a žákům nabízíme kromě kvalitního vzdělání také řadu dalších příležitostí, jak projevit svůj potenciál. Naše vzdělávací nabídka je velmi široká a zkušený sbor plně odborně kvalifikovaných profesionálů je zárukou vysoké kvality výuky.

Stránky