Aktuálně

Spojovací krček získal Cenu SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ

Účelem stavby bylo propojení dvou historických budov v areálu učiliště. Spojovací krček spojuje hlavní objekt SOU se samostatně stojícím objektem na západ od něho. Propojení je provedeno v úrovni 2. podlaží a spojovací krček je řešený jako nadzemní konstrukce, jdoucí nad vjezdovou komunikací do areálu SOU.

Přínosy stavby:

  • Bezbariérová hlavní budova je bezbariérově propojena s vedlejší budovou a umožňuje bezbariérový přístup do učeben ve vedlejší budově
  • Přesunutí šaten z nevyhovujícího podzemí hlavní budovy do 1. podlaží vedlejší budovy
  • Výrazné zlepšení komfortu v užívání obou budov – bezproblémové přecházení žáků i učitelů za jakéhokoliv počasí mezi budovami
  • Zvýšení bezpečnosti přesunu pro žáky a učitele – nejsou při přesunu ohrožováni dopravou v areálu a nehrozí úrazy pádem za nepříznivého počasí

Zajímavosti stavby:

  • Architektonické řešení – jedná se o propojení dvou historických budov s fasádami zdobenými šambránami, štukami, římsami a bosáží. Mezi tyto budovy byla citlivě vložená subtilní moderní stavba, působící v daném prostoru lehce až transparentně.
  • Konstrukční řešení – je podřízené architektonickému záměru a nosnou konstrukci tvoří systém dvou ocelových příhradových vazníků s taženými diagonálami a se třemi ocelovými svislými rámovými podporami. Příhradové nosníky staticky působí jako spojité nosníky o třech polích (10m + 12m + 9m). Zavětrování nosného systému konstrukce je provedeno v podlahové a střešní rovině. Geologické prostředí, blízkost inženýrských sítí, blízkost stávajících objektů a potřeba konstrukce na co nejmenší sedání, si vyžádali založení rámových podpor na dvoustupňových patkách podpíraných mikropilotami.  Obvodový plášť krčku je celoprosklený z fasádního systému FW 50+.SI s viditelnými AL krycími lištami pohledové šířky 50 mm. Zastřešení je plochou střechou z fóliovou krytinou z měkčeného PVC.

 

 

 

 

 

Přijatí Chovatelé

Seznam přijatých žáků na obor Chovatelství najdete zde

Řemeslo má zlaté dno

Pod tímto názvem se ve čtvrtek 26. 4. 2018 konal na naší škole již šestý ročník zábavně propagační hry pro žáky základních škol. Akce se zúčastnilo 11 škol z Uherského Brodu a okolí se 170 žáky. Cílem je ukázat žákům základních škol možnosti studia na SOU Uherský Brod, ukázat jim, která řemesla mohou u nás studovat.

Na deseti stanovištích se představily všechny vyučované obory. Letos poprvé přibyli také chovatelé, kteří mohou získat v tomto oboru maturitní vysvědčení. A tak si děti vyzkoušely zdobení perníčků u pekařů, techniku fládrování u malířů, sestavily podlahu u podlahářů, poznávaly nářadí a přemýšlely nad stavebnicí u opravářů zemědělských strojů. U automechaniků vyměňovaly kolo na opravdovém automobilu, u zahradníků vyrobily motýla. Také u zedníků, instalatérů a tesařů musely přemýšlet nad různými stavebnicemi, puzzlem a instalatérskými trubkami. Chovatelé předvedli výcvik psů, děti poznávaly psí rasy a podle obrázků hádaly, jak je pejsek naladěný a co si asi myslí.

Na závěr dostaly děti za účast drobnou odměnu. S jedinou výjimkou psali v hodnocení všichni účastníci, že se jim hra líbila. Věříme, že s některými se setkáme opět jako s našimi studenty.

Stránky