Aktuálně

Pozvánka

Opravné maturitní zkoušky

Opravné maturitní zkoušky probíhají od 4.9.do 6.9. dle harmonogramu na www.novamaturita.cz

Naši studenti píší opravné testy a písemky na Gymnáziu JAK v Uh. Brodě

Během maturitních zkoušek bude otevřen vchod z ulice Naardenská (vchod do přístavby gymnázia), kde se budou zkoušky konat.
Seznamy žáků s rozmístěním do učeben budou k dispozici na nástěnce ve vestibulu. S orientací v budově Vám pomohou rovněž studenti, kteří budou zabezpečovat službu.
Kontrola povolených pomůcek (matematika a cizí jazyk) bude provedena zadavatelem v učebně, kde budete vykonávat zkoušku.
Nezapomeňte vzít s sebou průkaz totožnosti.

Seznam povolených pomůcek:
Cizí jazyk PP        Slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu

Matematika        Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy,
 rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic
a úprav algebraických výrazů

Zahájení školního roku 2017/18

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 4.9.2017 v budově SOU Uh. Brod

Druhé a třetí ročníky zahájí školní rok dle rozpisu na nástěnce školy v 8.00 se svými třídními učiteli.

První ročníky zahájí školní rok dle oborů následně:

V 8.00 zahajuje obor Opravář zemědělských strojů, Automechanik, Podlahář, Opravářské práce a Potravinářské  práce,

v 8.30 zahajují obory Malíéř, Tesař, Pekař a Zahradník

v 9.00 Zahajuje nástavbovýobor Podnikání

v 10.00 zahajuje obor Chovatel

Zahájení probíhá v učebně A 206 na hlavní budově SOU

Všechny prvnbí ročníky čeká adaptační kurz,(některé již první týden školy)věnujte prosím pozornost    přiloženým informacím

/sites/default/files/Informace%20rodi%C4%8D%C5%AFm%20%20k.docx

/sites/default/files/Souhlas%20s.docx

Stránky