Aktuálně

Školní akademie ke Dni učitelů

Den učitelů jsme si i letos připomněli školní akademií, která se konala ve společenské místnosti ve středu 28. 3. a opakování pro druhou skupinu žáků ve středu 4. 4. 2018. Kromě osobnosti Komenského jsme si zopakovali i významné mezníky naší historie, zejména vznik Československa v roce 1918. Vystoupení žáků obsahovala hru na harmoniku, zpěv i tanec. Ve videonahrávkách k žákům promluvili také bývalí úspěšní absolventi. Diváci byli seznámeni s úspěchy školy, např. 1. místem v krajském kole soutěže Enersol nebo získáním ceny Mosty  za vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Se zájmem shlédli žáci ukázku výcviku psů, kterou předvedli  studenti našeho nového oboru chovatel. Závěr patřil tradičně vystoupení učitelů, kteří svými převleky nadchli  celé publikum.

SOU se stalo držitelem výjimečného ocenění

Prestižní ocenění Národní rady osob se zdravotním postižením - cenu MOSTY 2017 za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením - převzali 22. března 2018 zástupci  Středního odborného učiliště Uherský Brod, města Uherský Brod a zástupci Zlínského kraje v Top hotelu Praha z rukou patronky paní Livie Klausové.  Smyslem ceny je ocenit akt, projekt či osobnost, jež významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postavením v ČR.

Střední odborné učiliště bylo oceněno za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami

SOU  svými propracovanými vzdělávacími aktivitami zaměřenými na žáky se ZP a speciálními vzdělávacími potřebami výrazně přispívá k jejich budoucí seberealizaci a naplnění jednoho ze základních atributů života- tvůrčí práci.Současně výrazně zvyšuje jejich šanci na celoživotní zapojení do pracovního procesu.Celý areál školy představuje dnes bezbariérové pracoviště. V průběhu posledních tří let byl vybudován výtah umožňující přístup do všech podlaží školy, provedena rekonstrukce dílenských provozů pro potravinářské a opravárenské práce a realizována výstavba spojovacího krčku mezi budovami školy. Celkové náklady v rozsahu cca 50 mil. byly pokryty zřizovatelem školy. SOU  tedy svými promyšlenými stavebními úpravami zajišťuje všeobecnou přístupnost svých učeben, dílen a ostatních pracovišť.

Cenu Mosty navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Galavečer moderoval Aleš Cibulka a celý byl překládán do znakové řeči. Do znakové řeči bylo přeloženo také vystoupení Ládi Kerndla a Hanky Křížkové. Překladatelé proměnili tlumočení zpěvu do znakové řeči v nevšední umělecký zážitek.

Foto: Jiří Balát ZK

Přijimačky 2018

Ve čtvrtek 12.4. se konají přijímací zkoušky na maturitní obory SOU v prvním termínu prvního kola. Zahájení bude v 8.30 hod. Na nástěnkách školy bude zveřejněn seznam žáků v učebnách. 2. termín přijímaček prvního kola bude v pondělí 16.4. rovněž v 8.30 hod.

Stránky