Aktuálně

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

KORONAVIRUS - informace k 10. 3. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

kvůli situaci s šířením onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 Bezpečnostní rada státu vydala mimořádné opatření prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nike Air Huarache Light Arctic Pink, Nike Air Huarache Woven Light Arctic Pink, Nike Air Max 2090 - Girls' Grade School White/light Arctic Pink/black http://ebyaressport.com/841-nike-air-huarache-light-arctic-pink-nike-air-huarache-woven-light-arctic-pink-nike-air-max-2090-girls-grade-school-white-light.html

Toto opatření zatím nemá časové ohraničení, čili je to do odvolání. Po tuto dobu budou mít žáci domácí vzdělávání.
 

Všechny další informace budeme umisťovat na webové stránky školy www.sou-ub.cz , kterým, prosím, věnujte v následujících dnech pozornost. 

 

Děkuji za pochopení a za spolupráci.

Ing. Jiří Polanský

ředitel školy

 

KHS ZK

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r
Č.j.: KHSZL 05913/2020 Ve Zlíně, dne 5. března 2020
Spisová značka: KHSZL/05913/2020/0.9/RED/ZL/
Elektronickou poštou
Všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji
Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Klinické příznaky onemocnění se mohou objevit v různé míře intenzity, které však nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění (teplota 38°C, kašel, dušnost, zimnice, bolesti svalů a kloubů). Inkubační doba trvá maximálně 14 dnů. K dnešnímu dni bylo v České republice potvrzeno 8 onemocnění novým typem koronaviru u osob, které pobývaly v Itálii v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19.
V nejbližších dnech se budou navracet rekreanti z rizikových oblastí, a proto nelze vyloučit možnost zavlečení nákazy do Zlínského kraje. Na základě výše uvedeného
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá
všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.
Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.
V případě dotazů se obracejte e-mail: covid19@khszlin.cz nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě v době od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu.
Infolinky 577 006 759 a 724 221 953
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitel
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

Informace

Vernisáž

Stránky