Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

II. kolo přijímacího řízení 2021/2022

 

Vyhlášení   II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 11.6.2021)

 

Kód oboru                          Název oboru                                   Počet volných míst

41-55-H/01                     Opravář zemědělských strojů                       2  

41-52-H/01                     Zahradník                                                    6

36-67-H/01                     Zedník                                                         1

23-68-H/01                     Mechanik opravář MV                                   3

36-64-H/01                     Tesař                                                           6

36-59-H/01                     Podlahář                                                      6

39-41-H/01                     Malíř, lakýrník                                              6

 

 

Nástavbové studium

64-41-L/51                       Podnikání – denní forma                              8

 

 

U učebních oborů s výučním listem jsou kritéria pro II. kolo přijímacího řízení shodná s kritérii I.kola  PŘ.

Ve II. kole přijímacího řízení se u nástavbového studia Podnikání písemná zkouška nekoná.

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Informace:

Přihláška se podává přímo na adresu střední školy. Tiskopis je stejný jako v kole prvním a také vyplnění přihlášky probíhá stejným způsobem. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro druhé kolo přijímacího řízení odevzdá uchazeč v termínu do 11.6.2021 příslušné střední škole.

Každá přihláška bude mj. opatřena lékařským potvrzením, podpisem nezletilého uchazeče a podpisem jednoho zákonného zástupce. Ten je pak jako jediný oprávněn ke všem úkonům v přijímacím řízení (např. převzetí rozhodnutí, podpis na zápisovém lístku, apod).

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů II.kola PŘ do 16.6.2021.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanový ředitel dle stanovených kritérií jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti nepřijetí je možné se odvolat do tří kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude přijatým uchazečům rozesláno v písemné podobě, bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.ssuhbrod.cz) a na úřední desce školy.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Další informace o studiu a přijímacím řízení podá: 

Eva Jurásková , tel. 572 613 133,  mail:juraskova@sou-ub.cz

 

V Uherském Brodě 7.6.2021                                                       Ing. Jiří Polanský

   ředitel SOU

 

 

 

III. kolo přijímacího řízení

U učebních oborů s výučním listem jsou kritéria pro III. kolo přijímacího řízení shodná s kritérii I.kola  PŘ.

Ve III. kole přijímacího řízení se u nástavbového studia Podnikání písemná zkouška nekoná.

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Informace:

Přihláška se podává přímo na adresu střední školy. Tiskopis je stejný jako v kole prvním a také vyplnění přihlášky probíhá stejným způsobem. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro druhé kolo přijímacího řízení odevzdá uchazeč v termínu do 21.8.2020 příslušné střední škole.

Každá přihláška bude mj. opatřena lékařským potvrzením, podpisem nezletilého uchazeče a podpisem jednoho zákonného zástupce. Ten je pak jako jediný oprávněn ke všem úkonům v přijímacím řízení (např. převzetí rozhodnutí, podpis na zápisovém lístku, apod).

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů III.kola PŘ do 26.8.2020.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanový ředitel dle stanovených kritérií jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti nepřijetí je možné se odvolat do tří kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude přijatým uchazečům rozesláno v písemné podobě, bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.sou-ub.cz) a na úřední desce školy.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Další informace o studiu a přijímacím řízení podá: 

Eva Jurásková , tel. 572 613 133,  mail:juraskova@sou-ub.cz

 

V Uherském Brodě 14.7.2020                                                     Ing. Jiří Polanský, ředitel SOU

   
 

 

 

Přijmeme kuchaře/ku

SOU přijme kuchaře/ku  více ZDE

Stránky