Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Charismatický Dan přivezl z ENERSOLU trofej nejcennější

V pátek 27.2.2015 se v Otrokovicích uskutečnílo krajské kolo jedenáctého ročníku projektu ENERSOL 2015. Osmnáct soutěžících představilo své prezentace na téma obnovitelné zdroje energie, snižování energetické náročnosti v domácnosti i v průmyslu a snižování emisí v dopravě. Naši školu skvěle reprezentoval charismatický Daniel Hřib, žák prvního ročníku oboru klempíř a se svou prací "Neomezená, čistá energie" postupuje do národního kola soutěže, které se koná 19. a 20.3.2015 v Mohelnici.

Danovi srdečně blahopřejeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a držíme palce v národním kole!

Úspěch našich automechaniků

Žáci 3. ročníku oboru Automechanik Jiří Kodrla a Vít Suchnánek nás úspěšně reprezentovali v regionální  odborné soutěži AUTOMECHNIK JUNIOR 2015, která se uskutečnila 25.2.2015 na SŠ - COPT v Kroměříži.  Soutěžící postupně absolvovali písemný  znalostní test, dále prokazovali své odborné znalosti o součástech motorových vozidel v poznávací části, a ve třetí části soutěže plnili praktické úkoly v oblasti diagnostiky a seřizování části automobilů.

Blahopřejeme

 

Příjímací řízení

Kritéria přijímacího řízení na všechny obory najdete v sekci STUDIUM

Projektový den

dne 28.1.2015 proběhl na SOU projektový den, s cílem zvýšit finanční gramotnost žáků.

Výuky a prováděním modelových situací se ujali studenti nástavbového oboru Podnikání. Žáci byli rozčleněni do menších skupinek a během dne prostřídali 4 stanoviště, kde se seznamovali se světem financí a hospodaření s nimi. Na vítěze čekala drobná odměna, sladkosti byly pro všechny.

Projekt "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve ZK"

Naše škola čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85% z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR

PF 2015

Petr Nečas - držitel významného ocenění

Včera 2.12.2014 převzal náš kolega a přítel pan Petr Nečas z rukou hejtmana Zlínského kraje pan Stanislava Mišáka významné ocenění dobrovolných pracovníků Zlínského kraje, které je udělováno za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Slavnostní akt se uskutečnil v Otrokovické besedě za účasti mnoha dalších významných představitelů Zlínského kraje.

Peťo, gratulujeme Ti a všichni jsme na tebe moc pyšní.

foto: "Zlínský kraj/Ludvík Valouch"

 

Semináře pro učitele z Rozvojového programu DVPP

Seminář byl uskutečněn v rámci Rozvojového programu na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014, č. j.: MSMT-12587/2014

Cílem rozvojového programu je ve spolupráci středních škol se zaměstnavateli zvyšovat odborné kompetence učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v technických oborech. Cílovou skupinou vzdělávání z rozvojového programu jsou učitelé odborných předmětů a praktického vyučování oborů vzdělání.

Střední odborné učiliště Uherský Brod se na rozvojovém programu podílelo účastí 2 učitelů odborných předmětů a 2 učitelů odborného výcviku. Všichni vyučují v oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Semináře byly realizovány v týdnu od 24. 11. 2014 do 28. 11. 2014 s následujícími tématy:

1. seminář: Téma: Sériová a paralelní diagnostika moderních motorových vozidel, benzin a diesel HDS/P-3.

2. seminář: Aktivní bezpečnost-systém airbag a klimatizace HD Airbag/Kl

3. seminář: Protiblokovací a protiskluzový systém ABS,ASR,ESP a komfortní elektronika I HD ABS/KEP

Seminář byl ukončen odborným testem, který všichni úspěšně složili.

Stránky