Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Přihlášky k maturitní zkoušce

Od 18.11.2014 do 1.12.2014 proběhne přihlašování k maturitní zkoušce jarní termín 2015. V pozdějším termínu to již nebude možné.

Přihlášky jsou k dispozici u zást. ředitele školy

Mezinárodní fotbalový turnaj

Pod záštitou Zlínského kraje proběhl dne 10.10.2014 na fotbalovém stadionu Lapač v Uherském Brodě

1. ročník mezinárodního fotbalového turnaje učňovských škol „O POHÁR ŘEDITELE SOU“.

Nejvyšší trofej si odnesli žáci z Nového Mesta, druhou příčku obsadil tým fotbalistů ze slovenského Pruského a na domácí borce zůstala medaile bronzová.

Kontakty

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006)

 

Odborný garant

Ing. Jiří Polanský    polansky@sou-ub.cz

 

Projektový manažer

Ing. Alena Jeleníková  jelenikova@sou-ub.cz

 

Finanční manažer

Ing. Libor Šašinka     sasinka@sou-ub.cz

Fotodokumentace

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006)

 

Publicita

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006)

1. Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Všechny vytvořené tištěné výstupy a předměty spojené s projektem budou označeny potřebnými logy a texty dle Příručky pro příjemce a Manuálu vizuální identity OP VK.

 

2. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Všechny vzdělávací materiály, které budou vytvořeny během realizace projektu, budou jasně označeny v souladu s manuálem vizuální identity.

 

3. Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Souhlasíme se zveřejněním v seznamu příjemců podpory z ESF.

 

4. Viditelné umístění trvalé informační desky

V prostorách žadatele projektu umístíme informační desku (nástěnku), na které budeme veřejnost informovat o realizovaném projektu a jeho výstupech.

 

5. Propagační předměty

Při realizaci projektu vyrobíme reklamní materiály, které budeme distribuovat cílové skupině projektu a jiným zainteresovaným osobám.

 

6. Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Projekt budeme propagovat v regionálním tisku a to následovně formou článků, kde budeme informovat širokou veřejnost o průběhu projektu.

 

7. Internetové stránky projektu

Na internetových stránkách naší školy www.sou-ub.cz vyčleníme oddíl, kde budeme pravidelně informovat veřejnost o projektu a jeho aktivitách, zapojení cílových skupin, o finanční spoluúčasti Evropské unie, o ESF a o OP VK apod.

 

8. Informační a komunikační materiál

Žákům bude po absolvování nepovinného předmětu navíc uděleno osvědčení o absolvování, které bude označeno v souladu s manuálem vizuální identity.

 

Stránky