Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Klíčové aktivity

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006)

1. Školení pedagogů

Odborně zaměřené školení určeno učitelům odborných předmětů SŠ, doplňující a rozšiřující znalosti z odborné problematiky.

 

2. Příprava pracovních listů

Určených pro podporu výuky.

 

3. Založení a činnost fiktivních firem

Během této klíčové aktivity vzniknou a budou realizovat činnost studentské fiktivní firmy. Celkem je jich 5 (Stavební činnost, Opravárenství, Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb, Výroba a prodej cukrářských výrobků, Zahradnictví). Protože jsou firmy oborové, mohou být podle počtu žáků dále děleny na skupiny (divize), ty pak tvoří danou fiktivní firmu. Fiktivní firmy (divize) se budou dělit na oddělení: personální a právní, obchodní, marketing a účtárnu. Během jednoho školního roku projdou žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

O projektu

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006)

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání a to konkrétně na dvou spolupracujících středních školách Středního odborného učiliště Uherský Brod a Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Na SOU Uh. Brod budou do projektu zapojeny obory strojní, stavební, potravinářské a zemědělské obory H i E. Na spolupracující škole obory potravinářské a zemědělské, opět obory H i E.

Žáci našich škol jsou žáky učebních oborů, kde v následné praxi dochází po získání nějakých odborných zkušeností v oboru, k zakládání jejich vlastních firem. Škola jako taková, je velmi důkladně připravuje po odborné stránce, ale na straně druhé, právě po stránce přípravy na samotné podnikání, nějak nezbývá čas. Ve školách vzniknou studentské fiktivní firmy, kde se žáci seznámí se s činností firem jako ve skutečnosti, s činností jednotlivých oddělení firem a sami si v nich prakticky činnost vyzkouší.

Doba realizace: 10.10.2014 až 31.7.2015

 

Představení řemesel

Dne 9. října si 61 žáků 9. tříd hradištské základní školy Unesco vyzkoušelo, co obnáší řemesla. Naši žáci se pod dohledem mistrů ujali lektorování a mladším kamarádům ukázali správné postupy. Deváťáci si od nás krom nových zkušeností odnesli i drobné dárky, které si sami vyrobili.

Mistrovství ČR v soutěžní orbě

Dne 20. září 2014 proběhlo mistrovství ČR v orbě u Znojma.

Náš reprezentant a absolvent Ing.Michal Trtek si skvělým výsledkem zajistil 2 místo v královské disciplíně dvouradličných jednostranných klasických pluhů na Zetoru 7314 s pluhem Kverneland. Trenér p. Fr. Johaník. Jako první se již tradičně  umístil V. Milík, rovněž s Kvernelandem. Tentokrát mu ale Michal pořádně zblízka šlapal na paty.

BRODexpo 2014

Závěrečné zkoušky - podzimní termín

Opravné a náhradní Závěrečné zkoušky proběhnou v těchto termínech:

Písemná část 18.9.2014 ve 13.00 budova A

praktická část 22. a 23.9.2014 v 7.00

ústní část 24.9. ve 13.00

učebna bude vždy upřesněna na veřejné nástěnce

Stránky