Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Malíř a Lakýrník (zaměření DEKORATÉRKA, DEKORATÉR)

Kód oboru: 

39-41-H/01

Popis učebního oboru

Malířské a dekorativní práce v interiérech, barevné řešení interiéru, opravy maleb a nátěrů, provádění dekorativních technik, zhotovení jednoduchých nápisů, měření výpočet ploch a spotřeby materiálu.

Profil absolventa

Získá středoškolské odborné vzdělání v oboru

Dovede připravit  potřebné nářadí, pracovní pomůcky a přístroje pro dekorativní techniku

Samostatně volí a připravuje vhodný materiál s ohledem na podklad a účel provedení práce, estetické hledisko.

Zvládne zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně materiálu.

Dovede posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy.

Může samostatně podnikat na Živnostenský list.

Má možnost pokračovat v nástavbovém studiu, ukončeném maturitní zkouškou.

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

V oboru Malíř - Dekoratérka, Dekoratér, se uplatní děvčata i chlapci. Uplatní se v malířských firmách, provádějící malířské a dekorativní práce, spolupráce s bytovými architekty a designéry.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

 

Forma studia

denní

Zedník

Kód oboru: 

36-67-H/01

Popis učebního oboru

Zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačských a kladečských prací. Provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.

Žáci oboru Zedník získají k výučnímu listu průkazy lešenáře a vazače břemen.

 

Profil absolventa

 • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb

 • zhotovit jednoduché technické náčrtky a skicy

 • převzít materiál určený k vykonání práce

 • připracovat a používat potřebné nářadí

 • rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce

 • volit správný technologický postup a organizaci práce

 • postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení

 • připravit si a případně upravit pracoviště

 • používat materiálové výkonové normy

 • vést dokumentaci související s prováděnými pracemi

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

Uplatnění

Učební obor zedník připravuje žáky pro výkon pracovních činností povolání zedník. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu

 

Forma studia

denní

Instalatér

Kód oboru: 

36-52-H/01

Popis učebního oboru

Montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením, pájením, lisováním  a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.

 

Profil absolventa

 • je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce

 • má všeobecné znalosti o  rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu

 • umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko- ekonomickou nabídku zákazníkovi

 • má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením na aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů a zařízení

 • orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem

 • používá při montáži a doporučuje zákazníkovi pouze řádně ověřené

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

Uplatnění

Učební obor instalatér připravuje žáky na výkon pracovních činností povolání instalatér. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent , který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Může též studovat na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

Forma studia

denní

Podlahář

Kód oboru: 

36-59-H/01

Popis učebního oboru

Provádění složitějších podlahářských prací, kladení podlahovin z plastů a pryže, kobercové, dřevěné a korkové podlahoviny. Zhotovení podlah z velkorozměrových dílců, kladení podlahovin na schodiště. Provádění adaptací, výměny a údržby podlah různých druhů.

 

Profil absolventa

 • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci

 • zhotovit jednoduché technické výkresy a náčrtky

 • připravovat a používat potřebné nářadí

 • zabezpečit optimální pracovní podmínky pro podlahářské práce

 • volit správný technologický postup

 • posoudit vhodnost podlahářských materiálů

 • připravit podklad pro podlahoviny

 • pokládat různé podlahoviny včetně jejich napojení na okolní konstrukce

 • provádět povrchové úpravy podlah

 • používat podlahové kompletační prvky

 • ošetřovat a udržovat hotové podlahy

 • stanovit potřebné množství materiálu

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním podlahář a po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnost dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

 

Forma studia

denní

Opravář zemědělských strojů

Kód oboru: 

41-55-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce, kteří ukončili povinnou školní docházku. Připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Kromě práce v zemědělství se tento obor velmi dobře uplatní i v průmyslovém odvětví (údržbáři, opraváři potravinářských strojů) nebo v silniční dopravě (řidiči, pracovníci servisů)

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru má absolvent znalosti a manuální dovednosti při provádění technických údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení, stavební a silniční techniky. Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy nosného a pohybového systému omezující dobrou pohybovou funkci, postižení dolních a horních končetin. Dále vadí sklon k chorobám z nachlazení, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, Rovněž vadí onemocnění srdce, onemocnění zažívacího ústrojí, chronické záněty močových cest, nemoci nervové, poruchy sluchu a zraku.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném ukončení učebního oboru najde absolvent uplatnění v zemědělských, zemědělsko-potravinářských a ostatních podnicích jako údržbáři strojního zařízení, opraváři dopravní a přepravní techniky a jako řidiči.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky si absolvent může rozšířit svou kvalifikace dvouletým denním nebo tříletým dálkovým studiem podnikatelského směru, zakončeným maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní

Obory

Maturitní obory

Učební obory – strojařské, potravinářské, zemědělské,sociální

Učební obory – stavební  

Učební obory pro absolventy Speciálních a Praktických škol

Kriteria přijetí ke studiu

 • kriteria příjmacího řízení naleznete zde

Zkrácené studium

 • jednoleté studium/

Kontakty

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

 

Manažer projektu

Ing. Alena Jeleníková    jelenikova@sou-ub.cz

 

Vedoucí projektu

Ing. Jiří Polanský    polansky@sou-ub.cz

 

Odborný administrativní asistent

Eva Jurásková    juraskova@sou-ub.cz

 

Ekonomický manažer

Ing. Libor Šašinka    sasinka@sou-ub.cz

 

Metodici

Oldřich Habrovanský    habrovansky@sou-ub.cz

Ing.Štěpánka Zbožínková    zbozinkova@sou-ub.cz

Ing. Miroslav Peléšek    pelesek@sou-ub.cz

Ing.Josef Jankových    jankovych@sou-ub.cz

Fotogalerie

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

 

Klíčová aktivita 1 

Školení metodiků a pedagogů v multimediální interaktivní učebně ve dnech 7.12. a 8.12.2011

Publicita

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

 

 1. Všechny dokumenty projektu budou viditelně označeny logem spolu s informací o podpoře projektu ze strany ESF a státního rozpočtu ČR

 1. Informace o projektu budou umístěny na webu školy a budou pravidelně aktualizovány.

 1. Informace o realizaci a průběhu projektu budeme pravidelně zasílat ke zveřejnění regionálním mediím, na stránky zřizovatele, na webové stránky spolupracujících a partnerských firem.

 1. Zakoupíme propagační předměty s logem projektu, které budou sloužit k propagaci

 1. V místnostech, kde bude projekt realizován budou vystaveny vlaječky EU,ČR a školy, na dveře budou nalepeny informační nálepky projektu

 1. V areálu školy budou nainstalovány nástěnky s informacemi o projektu

 

Stránky