Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

O projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Projekt zahrnuje celkem 4 aktivity a to:

 

III/1.3      Školní psycholog - personální podpora SŠ
 

III/2.1 i    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Osobnostně sociální rozvoj

III/2.5 g   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Kariérové vzdělávání

III/4.1      Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Realizace projektu: od  1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 23.6.2017)

Maturitní obory 

Kód oboru                               Název oboru                                     Počet volných míst

41-43-M/02                            Chovatelství                                                        6

 

 

Obory vzdělávání s výučním listem

Kód oboru                          Název oboru                                               Počet volných míst

41-55-H/01                         Opravář zemědělských strojů                                   7

41-52-H/01                         Zahradník                                                                  8

36-64-H/01                         Tesař                                                                          5

36-59-H/01                         Podlahář                                                                     5

39-41/H/01                        Malíř a lakýrník                                                           5

29-53-H/01                         Pekař                                                                           4

23-68-H/01                         Mechanik opravář MV                                               8

41-55-E/01                         Opravářské práce                                                         4

29-51-E/02                         Potravinářské práce                                                      3

 

 

 

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

2. kolo příjímacího řízení

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 19.5.2017)

Maturitní obory 

Kód oboru                               Název oboru                                     Počet volných míst

41-43-M/02                            Chovatelství                                                        6

64-41-L/51                             Podnikání                                                             8

 

Obory vzdělávání s výučním listem

Kód oboru                          Název oboru                                               Počet volných míst

41-55-H/01                         Opravář zemědělských strojů                                   8

41-52-H/01                         Zahradník                                                                  8

36-64-H/01                         Tesař                                                                          5

36-59-H/01                         Podlahář                                                                     5

39-41/H/01                        Malíř a lakýrník                                                           5

29-53-H/01                         Pekař                                                                           4

23-68-H/01                         Mechanik opravář MV                                              13

41-55-E/01                         Opravářské práce                                                         4

29-51-E/02                         Potravinářské práce                                                      3

 

 

 

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Stránky