Archiv

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Maturitní zkoušky

24.4. začaly praktické maturitní zkoušky.

Studentské fiktivní firmy

Projekt zaměřený na prohloubení podnikatelských dovedností  žáků na Středním odborném učilišti Uherský Brod s názvem: „Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. (Reg. číslo:  CZ.1.07/1.1.00/54.0006)„ pokračuje:

Začátek realizace projektu se datuje od měsíce října na dvou spolupracujících středních školách Středním odborném učilišti Uherský Brod a Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Na obou školách jsou do projektu zapojeny obory strojní, stavební, potravinářské a zemědělské.

Smyslem celého projektu bylo vytvoření pěti studentských fiktivních firem z toho tří na straně SOU Uh. Brod  (Stavební činnost, Opravárenství a Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb) a dvou na straně spolupracující školy SOS Bzenec (Výroba a prodej cukrářských výrobků a Zahradnictví). V těchto fiktivních firmách si žáci zkouší, jak firmy fungují v reálném světě a to v jednotlivých odděleních – personálním a právním, obchodním oddělení, oddělení marketingu a účtárny. Každý žák absolvuje během jednoho roku min. dva měsíce činnosti v každém z nich. Činnost v daných odděleních je úzce spjata s obory, které žáci studují, tudíž každý z nich získá povědomí o podnikání právě v nich.

V současnosti se projekt dostal do druhé poloviny realizace a žáci prošli již minimálně třemi odděleními dané fiktivní firmy. Činnost fiktivních firem, její obsahová náplň je z velké části ovlivňována spoluprací žáků s koordinátory fiktivních firem.  Žáci prakticky využívají nabytých znalostí a aktivně spolupracují, jak mezi sebou, tak v jednotlivých odděleních, tak mezi jednotlivými firmami. Od měsíce ledna je činnost doplněna řadou přednášek prohlubujících jejich znalosti a to v problematice živnostenského podnikání, dále v oblasti daňové i sociálního a zdravotního pojištění.  Žáci rovněž absolvovali odborné exkurze a to jednak do Technologického inovačního centra ve Zlíně, dále pak na Veletrh fiktivních firem v Praze. Rovněž se podívali na veletrhy a výstavy z jejích oborů Motosalon v Praze, Gastro v Hradci Králové. V měsíci dubnu navíc zavítají na Stavební veletrh do Brna a na Flóru Olomouc. Na odborných exkurzích se setkávají právě s příkladem obchodních a marketingových dovedností úspěšných firem v daných oborech.

Další informace včetně fotogalerie jsou k dispozici na webových stránkách školy: www.sou-ub.cz

Ing. Alena Jeleníková

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

Nástavbové studium

Příjmací zkoušky na Nástavbové studium - denní forma se konají ve středu 22. dubna v 8.30 hod. v učebně A 206 v budově SOU Uh. Brod.

Náhradní termín je určen na čtvrtek 23.4. v 8. 30 tamtéž. Časová náročnost cca 90 minut. Zkoušky se konají dle vydaných Kriterií pro přijetí.

Dálkové studium NS

Pro malý zájem nebude ve školním roce 2015/16 otevřen 1. ročník dálkového nástavbového studia.

Franta Johaník - jeden z nejlepších pedagogů Zlínského kraje

27.3.2015 byli ve sloupovém sále muzea J. A. Komenského dekorováni nejlepší pedagogové Zlínského kraje. Z rukou hejtmana ZK pana Stanislava Mišáka převzal toto významné ocenění i náš spolupracovník pan František Johaník. Návrh Śkolské rady při SOU Uh. Brod na ocenění pana Johaníka podpořil ředitel SOU p. Ing. Jiří Polanský, generální ředitel Slováckých strojíren Ing. Jiří Rosenfeld CSc., ředitel Zemaspolu Uh. Brod Ing. Stanislav Jahoda a obec Pašovice zastoupená panem Vlastimilem Řezníčkem starostou obce.

Srdečně blahopřejeme.

Žáci brodského učiliště navázali na úspěchy z let minulých…

Žáci SOU Uh. Brod navázali na úspěšnou šňůru svých vítězství z let minulých a i v letošním školním roce  vozí ze soutěží cenné kovy.  O první úspěch se postarali žáci oboru malíř Danny Mahdalů a Vítězslav Janík, kteří skvěle reprezentovali školu na Mezinárodní malířské soutěži v Brně a tentýž tým byl úspěšný i na Mezinárodní soutěži v Praze „Mladý malíř 2015“.   Další cenná vítězství  získalo    družstvo  automechaniků Jirka Kodrla a Vít Suchánek a instalatérů Martin Hrbáč a Jan Řihák, kteří díky svým výborným  výsledkům z kol krajských postupují do mezinárodních soutěží. Nejen v soutěžích odborných dovedností se nám daří, ale také otázka obnovitelných zdrojů není našim žákům cizí. Do Národního kola projektu „ENERSOL 2015“ nám postoupil  Dan Hřib s mimořádně zajímavou prací „Neomezená čistá energie“.  Věříme, že stávající  trend našich úspěchů bude pokračovat i nadále a naši žáci obstojí se ctí i na Mezinárodní soutěži Malířů a Opravářů zemědělských strojů , jejímž pořadatelem bude naše škola 15.4.2015.

 

 

Projekt se základními školami

Projekt se základními školami

Od září 2013 realizuje Střední odborné učiliště Uherský Brod celokrajský projekt s názvem Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010), který je zaměřen na spolupráci středních škol se základními školami.

Stejně jako minulý školní rok i v letošním se od října 2014 na našich partnerských základních školách (ZŠ Strání, ZŠ Luhačovice, ZŠ Prakšice, ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí) uskutečňují volnočasové aktivity Technické práce, které navštěvují noví žáci. Postupně se seznámí s prací se dřevem a kovem a získají také vědomosti z automobilového světa. Součástí této aktivity jsou návštěvy našich pedagogů v hodinách kroužků, a také návštěvy dětí v našich dílnách. V květnu a červnu se děti zúčastní exkurzí na Pilu Kelníky a do Technického muzea Kopřivnice. Na každé konání kroužku a každou exkurzi je pro žáky připraveno malé občerstvení.

V časovém období leden až březen 2015 navštěvovali žáci partnerských škol v rámci svých praktických výuk dílny našeho učiliště, kde pracovali s ručním nářadím na dřevo, kov a seznámili se s moderní garážovou a automobilovou technikou. 

Žáci naší školy, na které máme volnočasovou aktivitu Technické dovednosti, v měsíci březnu 2015 absolvovali prohlídku STK Vlčnov a v červnu 2015 navštíví Technické muzeum v Kopřivnici.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Stránky