O projektu

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.38/01.0016)

Záměrem našeho projektu je zavedení 8 kurzů pro žáky 2. a 3. ročníků učebních oborů stavebních ( Malíř,Instalatér, Klempíř, Zedník, Podlahář, Tesař ), strojních ( Automechanik, Opravář zemědělských strojů ) a maturitního oboru Autotronik.

Jedná se o tyto kurzy:

  1. Novodobé trendy v malířských technikách - Dekorativní nátěry .
  2. Ekologický ohřev teplé vody s využitím solární energie - proškolení žáků v teorii získávání tepla ze slunce
  3. prostřednictvím solárních kolektorů pro ohřev teplé vody a případné přitápění v přechodném období.
  4. Pokrývač - základní poznatky z oboru.
  5. Suché systémy staveb - zaměřené na sádrokarton.
  6. Suché montované systémy podlah -systémy Cetris aj.
  7. Klempířské práce na střeše - zaměřené na lemování a oplechování komínů.
  8. Klimatizace.
  9.  Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní, bezpečnostní a jiné systémy.

Tyto kurzy budou obsahovat teoretickou (33 hodin) i praktickou část (33 hodin) nad rámec řádného vyučování po celý školní rok. Speciálně pro ně budou připravena skripta a prezentace v tištěné i elektronické podobě. Ke stažení budou i na webových stránkách školy. V rámci přípravy na výuku těchto kurzů budou vyškoleni učitelé u odborných firem. Následně budou školit naše žáky a ve spolupráci s firmami, které se danou problematikou zabývají, žáci obdrží po absolvování a zdárném ověření znalostí těchto kurzů, osvědčení o absolvování.
Kurzy jsou určené pro žáky 2. a 3. ročníků technických oborů a řemesel s tím, že jeden rok absolvují jeden kurz a druhý rok druhý. Pro žáky druhých ročníků bude určen kurz Suché systémy staveb (pro obory Malíř, Podlahář, Instalatér, Zedník), Klempířské práce na střeše (pro obor Tesař) , Pokrývač (pro obor Klempíř). Současně pro třetí ročníky budou otevřeny kurzy Novodobé trendy v malířských technikách (pro obor Malíř), Suché montované systémy podlah (pro obory Podlahář a Zedník), Solární kolektory (pro obory Instalatér, Klempíř), Pokrývač (pro obor Tesař).
Kurzy Klimatizace pro 2. roč. (Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Autotronik) a současně Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní, bezpečnostní a jiné pro 3.roč.(Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Autotronik).