Klíčové aktivity

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.38/01.0016)

 

1. Školení metodiků, lektorů a pedagogů

V této klíčové aktivitě dojde ke školení metodiků, lektorů a pedagogů, kteří se následně budou podílet na přípravě a realizaci kurzů.

Školení budou následující dle kurzů:

 1. Novodobé trendy v malířských technikách - Dekorativní nátěry.
 2. Vyškolí se 3 lidé na téma Dekorativních nátěrů pořádaných buď Cechem malířů a lakýrníků nebo přímo výrobci např. Oikos dle výběru .
 3. Ekologický ohřev teplé vody s využitím solární energie .
 4. Vyškolí se 3 lidé na téma Ekologický ohřev teplé vody, buď přímo u distributora solárních kolektorů nebo jsou školení pořádána v rámci regionu.
 5. Pokrývač - základní poznatky z oboru.
 6. Vyškolí se 3 lidé u firmy např.Tondach- školení 1. stupně. Cena za školení 1600Kč za osobu a den.
 7. Suché systémy staveb - zaměřené na sádrokarton.
 8. Vyškolí se 3 lidé např. u firmy Rigips. Školení zaměřené na montáž sádrokartonů.
 9. Suché montované systémy podlah -systémy Cetris aj.
 10. Vyškolí se 3 lidé u firmy Cetris. Školení je zaměřené na montáž cementotřískových desek.
 11. Klempířské práce na střeše - zaměřené na lemování a oplechování komínů.
 12. Jelikož jde o rozšíření oboru Tesař a my tento obor vyučujeme, vyškolíme 3 osoby u renomovaných firem o novinky v tomto oboru.
 13. Klimatizace.
 14. Vyškolí se 3 lidé u fy Bosch- Téma Klimatizace.
 15. Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní, bezpečnostní a jiné systémy. Vyškolí se 3 lidé u fy Bosch- Téma vznětové systémy řízené.

 

2. Tvorba vzdělávacího obsahu (skript a prezentací pro výuku)

V rámci projektu budou zhotovena skripta a prezentace pro výuku v elektronické podobě. Tyto studijní materiály vzniknou pro potřebu kurzů 1-8.

Skripta budou obsahovat základní poznatky z vybraných témat, doplněná budou praktickými cvičeními.Skripta budou mít rozsah asi 20 stran. Skripta budou navíc obsahovat znalostní testy v počtu minimálně 15 otázek z každé hlavní kapitoly kurzu.

Prezentace budou sloužit jako příprava pro učitele k výuce.

Skripta budou doplněná o část věnovanou životnímu prostředí. Toto téma bude vztaženo k problematice daného kurzu.
Výuka bude koncipována tak, aby v co největší míře využívala výpočetní techniku.

 

3. Ověřování vytvořených materiálů, pilotní výuka kurzů v teoretickém a praktickém vyučování

Tato aktivita bude probíhat v teor. - 33 hodin i prakt. vyučování - 33 hodin, celkem 66 hodin. V teorii bude výuka probíhat po vyučování, vždy 2 hodiny v týdnu, kdy mají žáci školu.V praxi bude výuka probíhat v blocích. Nejspíš 4 hodiny měsíčně , jednou za měsíc, po vyučování. Technické vybavení se nakoupí před začátkem kurzů.

Rovněž tak materiál. Je také nutné připravit konstrukce pro výuku některých kurzů, např. část střechy, která bude sloužit jako pomůcka pro kurz Pokrývač, případně Suché systémy staveb - Sádrokarton. Do této části bude zapojena i cílová skupina, která si dané konstrukce musí sama zhotovit.Tato činnost proběhne v praktickém vyučování v měsíci září.

V rámci této klíčové aktivity proběhnou kurzy:

 1. Novodobé trendy v malířských technikách - Dekorativní nátěry.
 2. Ekologický ohřev teplé vody s využitím solární energie.
 3. Pokrývač .
 4. Suché systémy staveb - Sádrokarton.
 5. Suché montované systémy podlah - Cetris aj.
 6. Klempířské práce na střeše.
 7.  Klimatizace .
 8. Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní, bezpečnostní a jiné
 9. systémy.

Do této klíčové aktivity bude zapojena cílová skupina - 150 žáků našich druhých a třetích ročníků technických oborů a řemesel.

Bude rovněž sloužit jako zpětná vazba pro metodiky. Během této aktivity se v praxi ověří reakce žáků. Rovněž v průběhu výuky se mohou odhalit nedostatky ve zpracovaných materiálech, které se následně upraví.

Zakončené budou tyto kurzy závěrečným ověřením nabytých znalostí a obdržením osvědčení o absolvování ve spolupráci s odbornými firmami.