Publicita

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.38/01.0016

 

1. Osvědčení-certifikát

Žákům bude po absolvování kurzů uděleno osvědčení o absolvování, které bude označeno v souladu s manuálem vizuální identity. Bude na něm jasně sděleno, že se něm podílely prostředky Evropského sociálního fondu. ( Po dohodě s odbornými firmami, se kterými bude toto osvědčení vystaveno ).

2. Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Souhlasíme se zveřejněním v seznamu příjemců podpory z ESF.

3. Viditelné umístění trvalé informační desky

V prostorách žadatele projektu umístíme informační desku ( nástěnku ), na které budeme veřejnost informovat o realizovaném projektu a jeho výstupech.

4. Propagační předměty

Při realizaci projektu vyrobíme reklamní materiály, které budeme distribuovat cílové skupině projektu a jiným zainteresovaným osobám.

5. Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Projekt budeme propagovat v regionálním tisku a to následovně:
Formou článků budeme informovat širokou veřejnost o startu projektu s popisem vytyčených cílů. Během realizace projektu budeme veřejnost informovat o průběžných výsledcích našeho projektu, nejméně 1x za tři měsíce.

6. Oznámení na specifických internetových stránkách

Na internetových stránkách naší školy www.sou-ub.cz vyčleníme oddíl, kde budeme pravidelně informovat veřejnost o projektu a jeho etapách. Informace budou dodávány dle etapy, min. jednou měsíčně, příp. doplněné fotografiemi.

7. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Všechny vzdělávací materiály, které budou vytvořeny během realizace projektu, budou jasně označeny v souladu s manuálem vizuální identity. V materiálech bude jasně sděleno, že byly pořízeny z prostředků Evropského sociálního fondu. Zároveň budeme informovat veřejnost o filozofii ESF v oblasti podpory rozvoje lidských zdrojů.