O projektu

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010)

 

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách  ve Zlínském kraji a to spoluprací škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků základních škol.

V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou realizovány volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně i žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol.

Příjemcem dotace je Zlínský kraj. Na projektu spolupracuje 16 středních škol – center přírodovědného a technického vzdělávání.

Doba realizace projektu je od 1.9.2013 do 30.6. 2015