Klíčové aktivity

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010)

V rámci partnerství realizujeme následující klíčové aktivity:

A1a – Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování

A2a – Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním  materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

A2b – Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení

A2d – Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

B1a – Sdílení učeben, dílen ,laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ

B1b – Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

A2j – Stavební úpravy školy