Fotodokumentace

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010)

B1b – Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

Od listopadu 2013 se na našich partnerských základních školách (ZŠ Strání, ZŠ Luhačovice, ZŠ Prakšice a ZŠ Uherský Brod, Mariánské nám.) začala uskutečňovat volnočasová aktivita neboli kroužek s názvem Technické práce. Vedoucí kroužků jsou učitelé jmenovaných škol, kteří se s žáky setkávají 1x za 14 dní v délce 90 minut. Naše škola jim poskytla stavebnice, model závodního auta a sady s nářadím, díky kterým se více seznámí se zpracováním kovu, dřeva a konstrukcí automobilu. Na každý kroužek je připraveno pro žáky malé občerstvení.

B1a – Sdílení učeben, dílen ,laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ

V časovém období únor až červen 2014 se žáci základních škol budou aktivně účastnit výuky v našich dílnách v rámci předmětů Pracovní činnosti nebo Technické práce.