Klíčové aktivity

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006)

1. Školení pedagogů

Odborně zaměřené školení určeno učitelům odborných předmětů SŠ, doplňující a rozšiřující znalosti z odborné problematiky.

 

2. Příprava pracovních listů

Určených pro podporu výuky.

 

3. Založení a činnost fiktivních firem

Během této klíčové aktivity vzniknou a budou realizovat činnost studentské fiktivní firmy. Celkem je jich 5 (Stavební činnost, Opravárenství, Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb, Výroba a prodej cukrářských výrobků, Zahradnictví). Protože jsou firmy oborové, mohou být podle počtu žáků dále děleny na skupiny (divize), ty pak tvoří danou fiktivní firmu. Fiktivní firmy (divize) se budou dělit na oddělení: personální a právní, obchodní, marketing a účtárnu. Během jednoho školního roku projdou žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.