Slovo ředitele

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

„Jsou lidé, kteří se domnívají, že řemesla a živnosti upadnou. Není to pravda!

Zde je zlaté dno moderních řemesel a živností. K tomu zlatu však je třeba se namáhavě prokopat. V moderním řemesle se musí spojit věda, umění a rukodílná zručnost. Takové řemeslo si žádá člověka vysoce všestranného, jehož ruce jsou právě tak vycvičeny, jak vycvičená je jeho hlava. Takovým řemeslníkem se člověk nestane za rok. A nestane se jím bez důkladné práce na svém vlastním vzdělání.

Není krize řemesla, Je krize řemeslníků a je naší povinností bojovat proti této krizi ze všech sil, protože řemesla a živnosti jsou praktickými univerzitami pro podnikatele a průmysl..“

Dovolil jsem si citovat zakladatele světového obuvnického impéria, fenomenálního podnikatele a našeho krajana Tomáše Baťu. Jsou to slova vyřčena téměř před  sedmdesáti lety, ale i dnes, ve 21. století k nám promlouvají, jsou pravdivá a nadmíru aktuální.

I já se při řízení školy těmito myšlenkami a  filozofií řídím, Vím, že škola nemůže být odtržena od reálného života, naopak, snažím se vytvářet prostředí, ve kterém se rozvíjí potenciál každého z nás, prostředí, ve kterém se  žáci učí  vážit si svých dovedností, znalostí, a umění je uplatnit ve svém životě.

Střední odborné učiliště Uherský Brod je jednou z mála škol, kde je i po optimalizaci nastavena výuka učebních i studijních oborů dle požadavků současného trhu práce. Svou vzdělávací nabídkou doplňujeme požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství.

V rámci Uherskobrodska si žádnými obory jiných středních škol nekonkurujeme, ba naopak, velmi často spolupracujeme . Některé obory, námi vyučované,jsou nejen ve Zlínském kraji, ale i na Moravě jedinečné – např. obor  Zahradník (Krajinář) , obor Podlahář.

V poslední době konečně zaznamenáváme posun v myšlení rodičů i žáků základních škol v pohledu na učební obory. Začínáme slýchat názor, který se osvědčil i v minulosti, že je v hodné nejdříve získat řemeslo a potom maturitní vzdělání.

Já jsem pevně přesvědčen o tom,  že řemesla v naší zemi  začnou  opět vzkvétat a rozvíjet se  a proto „Vsaďte na tradiční řemesla, která mají budoucnost“.

Ing. Jiří Polanský

ředitel