Volby do školské rady

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

 

Zápis z konání voleb do Školské rady při SOU Uherský Brod

volených ze zástupců pedagogických pracovníků školy a ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) proběhly na Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 ve dnech 30.08.2017 (volby do ŠR volených z řady pedagogických pracovníků) a 04.09.2017 (volby do ŠR volených ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků)  volby do Školské rady Středního odborného učiliště Uherský Brod, pro tříleté funkční období, které začíná dnem 01.01.2018.

 

Ve volbách byli zvoleni:

Za pedagogické pracovníky

  1. Soňa Makovcová                                 učitelka OV oboru Pekař
  2. Josef Jankových Ing.                           učitel odborných předmětů

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků , za zletilé žáky a studenty

  1. Eva Jurásková                                     pracovník vztahů k veřejnosti
  2. Danny Mahdalů                                  student 1. ročníku oboru Podnikání

Členové školské rady  jmenovaní zřizovatelem

    1. Stanislav Mišák  MVDr.                     zastupitel ZK

    2. Miroslav Kašný Mgr.                          radní ZK

 

Členové volební komise:

Petr Nečas Ing.                          zástupce ředitele pro teoretické vyučování

František Juračka Mgr.              učitel

 

 

 

Uherský Brod 04.09.2017