Chovatelství

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Kód oboru: 

41-43-M/02

Chovatelství

 

Od školního roku 2017/2018 nabízíme žákům nový  čtyřletý maturitní obor 41-43-M/02

CHOVATELSTVÍ 

s možností zaměření na KYNOLOGII   

                                                         

 

Tento atraktivní maturitní obor je určen žákům základních škol se zájmem a vztahem ke zvířatům. V průběhu studia si žáci osvojí péči ,ošetřování, chov a odchov domácích, hospodářských a exotických zvířat v souladu s požadavky zvířat a s ohledem na životní prostředí.

Od vyššího ročníku studia se mohou specializovat na Kynologii, kde získají odborné poznatky z chovu a výcviku psů, zahrnující anatomii a fyziologii těla psa, výživu a krmení, fylogenezi, podrobnou etologii, plemenitbu, hygienu chovu a ošetřování psů, vystavování a každodenní péči o psa. Dále získají znalosti veterinární prevence i veterinárních zákroků, které nevyžadují zásah veterinárního lékaře. Od třetího ročníku mají studenti možnost účasti na různých kynologických akcích, včetně mezinárodních výstav. Absolventi se zaměřením na kynologii realizují speciální výcvik psů, a proto se uplatní také jako výcvikáři i psovodi v profesionální i zájmové kynologii, v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitbě psů, v rekreační i zdravotní canisterapii, ve specializovaných střediscích výcviku slepeckých, asistenčních i služebních psů. Absolventi se mohou dále vzdělávat a uplatňovat se jako rozhodčí výkonu i exteriéru psů.

Po ukončení studia maturitní zkouškou mohou žáci dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Učební plán oboru  41-43-M/02  CHOVATELSTVÍ

Odborný výcvik žáků bude probíhat na odborných smluvních pracovištích – např. zemědělské farmy,  zoologické  zahrady, zemědělské společnosti, atd.