Pečovatelské služby

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Kód oboru: 

75-41-E/01

Pečovatelské služby

 

Od školního roku 2017/2018 nabízíme žákům základních škol

nový tříletý obor 75-41-E/01

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY    

 

 

Absolvent tohoto 3-letého oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních, různých sociálních a pečovatelských domech, charitních organizacích, terapeutických dílnách a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, starým lidem, hendikepovaným osobám apod.  při zajišťování chodu domácnosti  nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici PEČOVATEL, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních, v kuchyních při výkonu prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost, děti a starší občany.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost získat maturitní vzdělání v nástavbovém studiu oboru Podnikání.

 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN

název oboru/kód

Pečovatelské služby 75-41-E/01

název školního vzdělávacího programu

stupeň vzdělání

Pečovatelské služby

Střední vzdělání s výučním listem

délka studia

3 roky  

Předmět / hodin

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1,5

1,5

0

3

Anglický jazyk

2

2

0

4

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1,5

1,5

0

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Inf. a komunikační technologie

2

1

0

3

Psychologie

1

0

0

1

Epidemiologie a hygiena

1

1

0

2

Zdravověda

2

2

1

5

Společenská výchova

0

1

0

1

Technologie

1

2

2

5

Odborný výcvik

15

17,5

28

60,5

 

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve spolupráci se sociálními partnery, především na jejich odborných pracovištích.

V průběhu studia mohou žáci získat:

  •  základní kurz výuky Autoškoly skupiny B za režijní náklady
  •  osvědčení  z kurzu Přípravy pokrmů se zaměřením na léčebnou výživu
  •  osvědčení  z kurzu Šití
  •  osvědčení  ze základního kurzu Holič, Kadeřník
  •  osvědčení  ze základního kurzu Manikúry, Pedikúry
  •  osvědčení  ze základů Geriatrie