Projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_050/0002676 SOU Uherský Brod - Pořízení strojů pro odborný výcvik žáků