O projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Projekt zahrnuje celkem 4 aktivity a to:

 

III/1.3      Školní psycholog - personální podpora SŠ
 

III/2.1 i    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Osobnostně sociální rozvoj

III/2.5 g   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Kariérové vzdělávání

III/4.1      Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Realizace projektu: od  1. 9. 2017 do 31. 8. 2019