O projektu

Projekt je zaměřen na pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání žáků řemeslných a technických oborů ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Výstupem projektu je 12 inovovaných odborných učeben pro řemeslné a technické obory, spolupráce s budoucími zaměstnavateli a spolupráce se základními školami s cílem zlepšení  vzdělávání  žáků základních škol pro studium technických a řemeslných oborů.

 

Realizace projektu: od  4. 9. 2017 do 31. 11. 2018