SOU se stalo držitelem výjimečného ocenění

Prestižní ocenění Národní rady osob se zdravotním postižením - cenu MOSTY 2017 za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením - převzali 22. března 2018 zástupci  Středního odborného učiliště Uherský Brod, města Uherský Brod a zástupci Zlínského kraje v Top hotelu Praha z rukou patronky paní Livie Klausové.  Smyslem ceny je ocenit akt, projekt či osobnost, jež významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postavením v ČR.

Střední odborné učiliště bylo oceněno za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami

SOU  svými propracovanými vzdělávacími aktivitami zaměřenými na žáky se ZP a speciálními vzdělávacími potřebami výrazně přispívá k jejich budoucí seberealizaci a naplnění jednoho ze základních atributů života- tvůrčí práci.Současně výrazně zvyšuje jejich šanci na celoživotní zapojení do pracovního procesu.Celý areál školy představuje dnes bezbariérové pracoviště. V průběhu posledních tří let byl vybudován výtah umožňující přístup do všech podlaží školy, provedena rekonstrukce dílenských provozů pro potravinářské a opravárenské práce a realizována výstavba spojovacího krčku mezi budovami školy. Celkové náklady v rozsahu cca 50 mil. byly pokryty zřizovatelem školy. SOU  tedy svými promyšlenými stavebními úpravami zajišťuje všeobecnou přístupnost svých učeben, dílen a ostatních pracovišť.

Cenu Mosty navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Galavečer moderoval Aleš Cibulka a celý byl překládán do znakové řeči. Do znakové řeči bylo přeloženo také vystoupení Ládi Kerndla a Hanky Křížkové. Překladatelé proměnili tlumočení zpěvu do znakové řeči v nevšední umělecký zážitek.

Foto: Jiří Balát ZK