Klíčové aktivity

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

 

1. klíčová aktivita - Školení metodiků a pedagogů - tvorba multimediálních a interaktivních příprav

Metodici - pedagogové budou proškoleni v tvorbě prezentací, příprav pro výuku v multimediální interaktivní učebně.

Výstupem aktivity bude 17 vyškolených metodiků – pedagogů.

                                 

2. klíčová aktivita - Tvorba vzdělávacího obsahu (skript, pracovních sešitů

a prezentací pro výuku)

V rámci projektu budou zhotovena skripta, pracovní sešity a prezentace pro výuku v elektronické podobě. Tyto studijní materiály vzniknou pro výuku hlavních odborných předmětů odborného učiliště :

Pekařské práce (2-letý obor, předměty Technologie a Suroviny), Opravářské práce (3-letý obor, předměty Stroje a zařízení a Technologie oprav), Zednické práce (3-letý obor, předměty Technologie a přestavby budov a Materiály), Malířské a natěračské práce (3-letý obor, předměty Technologie a Materiály). Bude zpracováno 8 produktů - vždy sada pro 2 hlavní odborné předměty obsahující skripta, pracovní sešit a prezentaci pro výuku. To pro 3, příp. 2 ročníky podle délky studia daného oboru.

Skripta budou obsahovat základní poznatky z odborných předmětů, pracovní sešity budou rozšiřovat látku o praktická cvičení. Budou rovněž sloužit pro zadávání domácích úkolů. Jeden pracovní sešit nebo skripta bude mít rozsah asi 40 stran. Skripta budou navíc obsahovat znalostní testy v počtu minimálně 15 otázek z každé hlavní kapitoly vyučovaného předmětu.

Prezentace budou sloužit jako příprava pro učitele k výuce v interaktivní multimediální učebně.

Pro vytvořené učebnice bude třeba provést jazykové a odborné korektury, které zajistí 2 členové realizačního týmu, kteří budou zaměstnáni po dobu 3 měsíců. Tým metodiků bude aktivně pracovat 17 měsíců. Pracovní materiály budou tvořeny po ročnících jednotlivých oborů , vždy poslední měsíc etapy bude sloužit ke korekturám.

1.etapa=první ročníky - září 2011 - leden 2012, 2.etapa=druhé ročníky - únor 2012 - červenec 2012,

3.etapa=třetí ročníky - srpen 2012 - leden 2013.

Výstupem bude vytvoření studijních materiálů pro každý z oborů ( skripta, pracovní sešit a prezentace pro výuku ) pro 2 stěžejní odborné předměty.Tyto byly vybrány podle toho, které jsou zásadní pro zodpovězení otázek k závěrečným zkouškám. Celkem 8 sad produktů.

 

3. klíčová aktivita - Ověřování vytvořených materiálů i metod výuky

Tato klíčová aktivita bude sloužit jako zpětná vazba pro vyučujícího, který je i současně autorem výukových materiálů. Během této aktivity se v praxi ověří reakce žáků. Rovněž v průběhu výuky se mohou odhalit nedostatky ve zpracovaných materiálech, které se následně upraví.

Ověřování začne od měsíce února 2012, s přestávkou na letní prázdniny, pak následně od září 2012 do ledna 2013.

Výstupem této klíčové aktivity by byly ověřené výukové materiály, které by vyhovovaly nejen učitelům,ale i studentům.