Tvorba výukových materiálů

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

 

Projekt je zaměřen na tvorbu studijních materiálů, v elektronické i tištěné podobě. Je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami oboru opravářské práce, potravinářské práce, zednické a malířské práce.

Hlavním cílem projektu je usnadnit těmto žákům studium odborných předmětů jednoduchou a srozumitelnou formou, obohatit je o znalosti a vědomosti z ITC a tím lépe a kvalitněji posílit jejich připravenost plnohodnotně se zapojit do pracovního procesu a posílit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Doba realizace projektu je od 1.8.2011 do 28.2.2013.