Slavnostní okamžik našich žáků

Předávání výučních listů - závěrečná a velmi milá tečka učňovských zkoušek, ale také velký mezník v životě našich dětí.  Téměř 60 absolventů Středního odborného učiliště Uherský Brod si svá vysvědčení a zmíněné výuční listy převzali z rukou ředitele školy Jiřího Polanského, radního Zlínského kraje Miroslava Kašného, poslance Parlamentu ČR Jaroslava Holíka a místostarosty města Petra Vrány 27. června 2019. Slavnostní chvíle byla umocněna nádherným prostředím sloupového sálu Muzea J.A. Komenského a klavírním vystoupením žáka SOU Martina Půla. Přítomni byli také učitelé, mistři, přátelé žáků a hrdí rodiče. Dříve, než získali žáci svá vysvědčení a výuční listy, prošli závěrečnými zkouškami písemnými, praktickými a ústními. V nich museli dokázat, že zvolenému řemeslu rozumí a tři roky strávené ve škole beze zbytku využili. Své studium ukončili žáci stavebních ,zemědělských, strojařských a potravinářských učebních oborů.  Při pohledu na tento zástup absolventů se chce říci „řemeslo nevyhyne“! Opak je však pravdou. Poptávka firem po mladých řemeslnících značně převyšuje množství absolventů, kteří směle od čtvrtka vykráčejí na trh práce.

Slavnost byla ukončena studentskou hymnou Gaudeamus.

A ještě jednou, naši milí absolventi - mnoho životních a profesních úspěchů!