Adaptační kurzy 2019 žáků SOU

V průběhu prvních dvou zářijových  týdnů se žáci všech prvních ročníků Středního odborného učiliště Uherský Brod zúčastnili adaptačních  kurzů na Maršově, které se již staly nedílnou součástí zahájení studia žáků na naší škole . Na dobu pobytu byl  pro ně připraven pestrý program s mnoha aktivitami a úkoly, jejichž cílem je vzájemně se poznat , spřátelit se, vytvořit fungující kolektiv,  jehož součástí budou po dobu následujících několika let.  Potvrdilo se tak, že v kolektivu je veliká opora a síla  a osamělý jedinec zvládne méně.Dnes již můžeme konstatovat, že účel adaptačních kurzů byl bezesporu splněn. Žáci spolu úzce spolupracovali a vytvořili dobře fungující tým, což je skvělý základ pro nadcházející léta studia.