O projektu

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Cíl projektu:   Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT aj.

Klíčové aktivity projektu:

2.III/18 a - Využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 64 hodin

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

2.III/20 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

2.III/22 - Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.

2.III/7d - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2.III/7g - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2.III/7j - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2.III/9 - Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol.