Opravář zemědělských strojů

Kód oboru: 

41-55-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce, kteří ukončili povinnou školní docházku. Připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Kromě práce v zemědělství se tento obor velmi dobře uplatní i v průmyslovém odvětví (údržbáři, opraváři potravinářských strojů) nebo v silniční dopravě (řidiči, pracovníci servisů)

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru má absolvent znalosti a manuální dovednosti při provádění technických údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení, stavební a silniční techniky. Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy nosného a pohybového systému omezující dobrou pohybovou funkci, postižení dolních a horních končetin. Dále vadí sklon k chorobám z nachlazení, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, Rovněž vadí onemocnění srdce, onemocnění zažívacího ústrojí, chronické záněty močových cest, nemoci nervové, poruchy sluchu a zraku.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném ukončení učebního oboru najde absolvent uplatnění v zemědělských, zemědělsko-potravinářských a ostatních podnicích jako údržbáři strojního zařízení, opraváři dopravní a přepravní techniky a jako řidiči.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky si absolvent může rozšířit svou kvalifikace dvouletým denním nebo tříletým dálkovým studiem podnikatelského směru, zakončeným maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní