Podlahář

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Kód oboru: 

36-59-H/01

Popis učebního oboru

Provádění složitějších podlahářských prací, kladení podlahovin z plastů a pryže, kobercové, dřevěné a korkové podlahoviny. Zhotovení podlah z velkorozměrových dílců, kladení podlahovin na schodiště. Provádění adaptací, výměny a údržby podlah různých druhů.

 

Profil absolventa

 • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci

 • zhotovit jednoduché technické výkresy a náčrtky

 • připravovat a používat potřebné nářadí

 • zabezpečit optimální pracovní podmínky pro podlahářské práce

 • volit správný technologický postup

 • posoudit vhodnost podlahářských materiálů

 • připravit podklad pro podlahoviny

 • pokládat různé podlahoviny včetně jejich napojení na okolní konstrukce

 • provádět povrchové úpravy podlah

 • používat podlahové kompletační prvky

 • ošetřovat a udržovat hotové podlahy

 • stanovit potřebné množství materiálu

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním podlahář a po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnost dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

 

Forma studia

denní