Tesaři úspěšně reprezentovali svoji školu

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

František Šašinka a Roman Rak, žáci třetího ročníku oboru tesař úspěšně reprezentovali svoji školu na 19. ročníku soutěže odborných dovedností žáků učebního oboru Tesař s názvem "Učeň tesař 2020". Soutěžního klání se účastnili  nejlepší tesařští učni z celé republiky a Slovenska . Cílem bylo získat co největší počet bodů ze zadaných soutěžních úkolů, které byly rozdělené do části teoretické a praktické. V teoretické části museli žáci správně zodpovědět 40 odborných otázek a v  praktické části měli za úkol vyhotovit podle zadané výkresové dokumentace krov pergoly s vrcholovou vaznicí v časovém limitu 9,5 hod.

Na soutěž žáky připravoval učitel odborného výcviku  pan Karel Šuranský a učitel odborných  předmětů pan Josef Zimčík.  Uvedeným žákům náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, dík patří rovněž pedagogům  za velmi dobrou přípravu žáků na soutěž.