KORONAVIRUS - informace k 10. 3. 2020

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

kvůli situaci s šířením onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 Bezpečnostní rada státu vydala mimořádné opatření prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nike Air Huarache Light Arctic Pink, Nike Air Huarache Woven Light Arctic Pink, Nike Air Max 2090 - Girls' Grade School White/light Arctic Pink/black http://ebyaressport.com/841-nike-air-huarache-light-arctic-pink-nike-air-huarache-woven-light-arctic-pink-nike-air-max-2090-girls-grade-school-white-light.html

Toto opatření zatím nemá časové ohraničení, čili je to do odvolání. Po tuto dobu budou mít žáci domácí vzdělávání.
 

Všechny další informace budeme umisťovat na webové stránky školy www.sou-ub.cz , kterým, prosím, věnujte v následujících dnech pozornost. 

 

Děkuji za pochopení a za spolupráci.

Ing. Jiří Polanský

ředitel školy