Instalatér

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Kód oboru: 

36-52-H/01

Popis učebního oboru

Montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením, pájením, lisováním  a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.

 

Profil absolventa

  • je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce

  • má všeobecné znalosti o  rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu

  • umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko- ekonomickou nabídku zákazníkovi

  • má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením na aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů a zařízení

  • orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem

  • používá při montáži a doporučuje zákazníkovi pouze řádně ověřené

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

Uplatnění

Učební obor instalatér připravuje žáky na výkon pracovních činností povolání instalatér. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent , který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Může též studovat na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

Forma studia

denní