Zedník

Kód oboru: 

36-67-H/01

Popis učebního oboru

Zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačských a kladečských prací. Provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.

Žáci oboru Zedník získají k výučnímu listu průkazy lešenáře a vazače břemen.

 

Profil absolventa

  • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb

  • zhotovit jednoduché technické náčrtky a skicy

  • převzít materiál určený k vykonání práce

  • připracovat a používat potřebné nářadí

  • rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce

  • volit správný technologický postup a organizaci práce

  • postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení

  • připravit si a případně upravit pracoviště

  • používat materiálové výkonové normy

  • vést dokumentaci související s prováděnými pracemi

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

Uplatnění

Učební obor zedník připravuje žáky pro výkon pracovních činností povolání zedník. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu

 

Forma studia

denní