Distanční výuka

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Od 5.10.2020 je z nařízení KHS Zlín zavedena Distanční výuka pro teoretické vyučování. Praktické výuky - Praxe se žáci účastní v nezměněné formě. Distanční výuka je pro žáky povinná, informace k ní získávají e-mailovou poštou, z Bakaláře a dalšími cestami, podle dohody s vyučujícími. Po domluvě s vyučujícím jsou možné i osobní konzultace.

Distanční výuka je nařízena do 18.10.2020