Malíř a Lakýrník (zaměření DEKORATÉRKA, DEKORATÉR)

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Kód oboru: 

39-41-H/01

Popis učebního oboru

Malířské a dekorativní práce v interiérech, barevné řešení interiéru, opravy maleb a nátěrů, provádění dekorativních technik, zhotovení jednoduchých nápisů, měření výpočet ploch a spotřeby materiálu.

Profil absolventa

Získá středoškolské odborné vzdělání v oboru

Dovede připravit  potřebné nářadí, pracovní pomůcky a přístroje pro dekorativní techniku

Samostatně volí a připravuje vhodný materiál s ohledem na podklad a účel provedení práce, estetické hledisko.

Zvládne zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně materiálu.

Dovede posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy.

Může samostatně podnikat na Živnostenský list.

Má možnost pokračovat v nástavbovém studiu, ukončeném maturitní zkouškou.

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

V oboru Malíř - Dekoratérka, Dekoratér, se uplatní děvčata i chlapci. Uplatní se v malířských firmách, provádějící malířské a dekorativní práce, spolupráce s bytovými architekty a designéry.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

 

Forma studia

denní