Klempíř (zaměření Klempíř stavební výroba)

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Kód oboru: 

23-55-H/01

Popis učebního oboru

Provádění základních klempířských prací ve stavebnictví, dělení, tváření a spojování plechů, výroba klempířských výrobků. Provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách.

 

Profil absolventa

 • číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobku

 • zhotovit jednoduché stavebně klempířské výkresy a náčrtky a výpočtem stanovit spotřebu materiálu

 • hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro klempířské práce

 • zvolit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály

 • rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů

 • vykonávat základní operace při dělení, tváření a spojování plechů

 • používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů

 • provádět spoje klempířských výrobků včetně pájení na měkko

 • zhotovovat a sestavovat klempířské stavební výrobky

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro pokrývačské práce

 • provádět jednoduché pokrývačské práce

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro tesařské práce na střechách

 • provádět jednoduché tesařské práce na střechách

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním stavební klempíř, po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Po úspěšném ukončení studia závěrečnou zkouškou se mohou žáci ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

 

Forma studia

denní