Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření Automechanik)

Kód oboru: 

23-68-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Obor je zaměřen na opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru se dokáže absolvent orientovat v technologické a servisní dokumentaci různých druhů a typů silničních vozidel, v dílenských tabulkách, výběrech norem, čte výkresy a schémata obsažená v uvedené dokumentaci.Absolvent je dále schopen provádět běžnou údržbu silničních vozidel, doplňování a výměny provozních hmot, provádět výrobci předepsané záruční i pozáruční prohlídky a běžné, středně a složité opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel. Umí obsluhovat a používat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí i speciálního nářadí používaného v autoopravárenství. Mají základní dovednosti z údržby a oprav elektrické výstroje vozidel. Praktická výuka je zajišťována ve spolupráci s firmami Samohýl Motor, a.s., Araver a.s., EGP Invest – autoservis a dalšími téměř dvaceti autoservisy. Ve třetím ročníku si žák může individuálně zajistit odborný výcvik dle vlastního výběru při plnění podmínek stanovených školou.

Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolventi mohou uplatnit jako pracovníci v diagnostických provozech, pracovníci v servisech, řidiči motorových vozidel, svářeči a jako soukromí podnikatelé v opravářské oblasti.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi si mohou svoji kvalifikaci rozšířit dvouletým denním nebo tříletým dálkovým studiem podnikatelského směru zakončeným maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní